Gala Premiilor Excelsior

Regulament

REGULAMENT privind Concursul Naţional

„Gala Premiilor Excelsior”

I. DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Primaria Capitalei prin Teatrul Excelsior, în calitate de Organizator, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Societatea Româna de Televiziune (SRTv), organizează în luna octombrie – decembrie 2018, sub formă de concurs, Concursul Naţional „Gala Premiilor Excelsior”.


1.2. Concursul Naţional „Gala Premiilor Excelsior” cuprinde o perioadă de înscriere, preselecţie și finală, în cadrul căreia se vor desemna câştigătorii și marele trofeu al competiţiei.


1.3. Premiile „Gala Premiilor Excelsior” se vor acorda în cadrul finalei difuzate în direct de Televiziunea Română în data de 9 decembrie 2018.


1.4. Ne propunem ca la nivelul întregii țări să sprijinim continuitatea activității corurilor școlare, care să dezvolte prin muzică abilitățile artistice ale generațiilor viitoare. În acest sens, considerăm că este oportună și foarte importantă existența unor gale care să premieze cele mai ilustrative coruri școlare de amatori. „Gala Premiilor Excelsior” este una dintre manifestările de mare anvergură prin care Primăria Capitalei prin Teatrul Excelsior își propune să fie o rampă de lansare pentru tinerele talente.


1.5. Corurile care vor fi selectate în concurs vor performa o singură dată, într-un program artistic de maxim 4 minute. Spectacolul poate să includă una sau mai multe opere de orice gen și ar trebui să reflecte, măcar în parte, caracterul național și/sau regional, pentru a evidenția identitatea culturală a grupului participant. Juriul va fi alcătuit din muzicieni consacrati, specialiști în domeniu și reprezentanți ai organizatorilor,care vor decide câștigătorul concursului alături de votul telespectatorilor.II. PERIOADA DE ÎNSCRIERE


2.1. Perioada de înscriere la concurs este 12 noiembrie - 26 noiembrie 2018 (data de primire a materialelor: ştampilă poștă, bon de înregistrare sau e-mail de confirmare). Instituțiile de învățământ și directorii artistici care conduc coruri de amatori, sunt invitaţi să completeze formularul de inscriere aflat la adresa :www.galapremiilorexcelsior.ro/inscriere , sau să depună la Secretariatul Teatrului Excelsior (Str.Academiei, nr.28, sector 1 , București), următoarele:


a) 1 DVD cu o piesă/piese muzicale cu durată de maxim 4 minute, cu un material video filmat cu piese/piesele muzicale cu o durată de maxim 4 minute. Materialele se pot trimite și pe email la adresa de mai sus sau prin intermediul : transfer.ro sau wetransfer.com în format Video : mp4 sau mov. De asemenea se vor completa următoarele Informaţii despre corul participant și piesa muzicală: Numele complet al corului, Orașul și instituția de învățământ, Director artistic, Dirijor, Numărul membrilor corului, Piesa / Piese selectate, Muzică, Text, Durata, Telefon, E-mail.


2.2. Depunerea materialelor solicitate se poate face în intervalul orar: 10:00 - 17:00, astfel:


a) la Secretariatul Teatrului Excelsior din Str.Academiei, nr.28, sector 1 , București


b) expedierea prin poştă, astfel încât plicul să ajungă la Teatrul Excelsior cel târziu în data de 26.11.2018;


c) pe site-ul www.galapremiilorexcelsior.ro la adresa: www.galapremiilorexcelsior.ro/inscriere


2.3. Piesele, precum şi interpretările acestora nu pot să depăşească 4 minute, în caz contrar acestea fiind descalificate.


2.4. Textul piesei nu trebuie să aibă caracter obscen, politic sau să conţină mesaje publicitare. Piesele admise pentru faza a doua a competiţiei (selecţia naţională live) vor fi interpretate accapela sau cu negativ, care nu poate să conţină backing vocals şi efecte vocale computerizate; toată partea vocală trebuie să fie live. Corurile pot folosi instrumente muzicale naturale. Soliștii sunt permiși, însă nu li se permite să domine prestația artistică.


2.5. În situaţia în care se alege ca variantă de transmitere înscrierea pe website-ul www.galapremiilorexcelsior.ro, procedura este considerată încheiată doar după ce participantul a primit confirmarea prin e-mail.


2.6. În situaţia în care secretariatul de concurs constată ca fiind incompletă documentaţia depusă, participantului i se acordă un termen de maximum 48 de ore pentru depunerea/completarea documentelor. Solicitarea poate fi facută telefonic (sms) şi/sau prin e-mail.


2.7. Nedepunerea/netransmiterea documentelor conform solicitării secretariatului de concurs în termenul de mai sus duce la descalificarea participantului.III. PRESELECŢIA


3.1. Preselecţia va avea loc în data de 28 noiembrie 2018, la sediul Teatrului Excelsior prin audierea de către un juriu format din muzicieni consacrați, specialiști în domeniu și reprezentanți ai organizatorilor, a tuturor materialelor depuse în concurs.


3.2. Numirea membrilor juriului, se va face de către Organizator.


3.3. Membrii Juriului îşi asumă regulamentul condițiilor desfășurării concursului.


3.4. Atât pentru faza preselecţiei, cât şi pentru faza Selecţiei Naţionale, membrii Juriului vor alege un Preşedinte. Preşedintele juriului va fi ales cu jumătate plus unu din voturile membrilor şi va supraveghea bunul mers al procesului de jurizare, inclusiv operaţiunea de calculare a punctajului final, pe baza punctajelor individuale.


3.5. Dintre toate corurile înscrise în concurs, juriul va selecţiona, în faza de preselecţie, pentru faza selecţiei finale un număr de 10 coruri.IV. SISTEM DE VOTARE


4.1. Fiecare membru al juriului va primi o fişă de jurizare, cuprinzând titlul melodiei şi numele corului.


4.2. Aprecierea corurilor se face pe baza notării, cu puncte de la 1 la 10, după următoarele criterii:


a) Personalitatea artistică a corului


b) Aranjamentul partiturii muzicale


c) Calitatea sunetului și intonația


d) Detalii muzicale generale


e) Spectacolul artistic pus în scenă


4.3. Vor fi admise pentru faza finală a Selecţiei Naţionale 10 coruri, care vor obţine cel mai bun rezultat în urma jurizării, în ordine descrescătoare.


4.4. În caz de balotaj, câştigă corul care are cele mai multe note de 10. Dacă şi în acest caz se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 9 şi se va proceda tot aşa, până când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între corurile notate, juriul va decide corul castigator.


4.5. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propria fişă de jurizare, cât şi procesul verbal întocmit după desemnearea exactă, în faza preselecţiei, a celor 10 de coruri participante în faza finală a „Galei Premiilor Excelsior”


4.6. Corurile câştigătoare în faza preselecţiei, care vor intra în faza Selecţiei Naţionale, vor fi anunțate telefonic , prin email cât și pe site-ul ul www.galapremiilorexcelsior.ro rezultatele fiind de asemenea trimise spre publicare şi în presa centrală, cel târziu la data de 1 decembrie 2018.


4.7. În cazul în care, din motive obiective, un cor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru se va face printr-o cerere oficială, semnată, depusă la Secretariatul Teatrului Excelsior sau trimisă prin e-mail la adresa contact@galapremiilorexcelsior.ro, semnată şi scanată, în timp de 24 de ore din momentul anunţării finaliştilor.


4.8. Eventualele contestaţii se primesc la Secretariatul Teatrului Excelsior, în termen de 24 de ore de la comunicarea prin publicare a rezultatelor fazei preselecţiei, pe site ul www.galapremiilorexcelsior.ro. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţii, formata din 3 persoane dintre care una președintele juriului, numită prin decizie a Organizatorului. Aceştia vor întocmi şi vor comunica un răspuns scris, prin posta electronică sau pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare a fiecărei contestaţii este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.V. SELECŢIA NAŢIONALĂ


5.1. Selecţia Națională se poate desfăşura în București în felul următor:FINALA:


5.2. În faza etapei finale a Selecției Naţionale vor participa maxim 10 coruri.SISTEMUL DE VOTARE TELEVOTING


Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs care se va afişa pe ecran, pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.


5.3. Începând cu mesajul „START VOT”, telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare melodie, astfel:


a) prin sms trimiţând un mesaj text cu numărul de concurs al piesei preferate;


a) prin apel vocal tastând numărul de concurs al piesei preferate.


5.4. Anunţul „STOP VOT” va fi făcut de prezentatori în cadrul finalei, astfel:


a) după prezentarea pe scenă a celor 10 piese finaliste, prezentatorii vor anunţa intervalul de televot, timp în care va avea loc un recital;


b) anunţul de închidere a procesului de vot se va da după recitalul prevăzut la lit. a).


5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor mobile.


5.6. Afişarea rezultatelor se va face atât în cadrul finalei cât și online pe site-ul www.galapremiilorexcelsior.ro. La final, rezultatele televotingului vor fi transformate în puncte.


Clasamentul televotului se stabileşte astfel:


a) piesa cu cel mai mare număr de voturi primeşte 10 puncte;


b) celelalte piese, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi vor primi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 sau 1 punct;


c) în situaţie de egalitate a punctajelor obtinute prin televot, departajarea se face prin nota finală acordată de juriul de specialitate.


5.7. Membrii juriului vor face aprecierea corurilor pe baza notării, cu puncte de la 1 la 10 (10 fiind cel mai mare punctaj, iar apoi, descrescător, de la 9 la 1), după următoarele criterii:


a) EVALUARE TEHNICĂ: Intonație, Ritm, Dicțiune, Frazare, Cizelarea sunetului coral;


b) IMPRESIE ARTISTICĂ: Nuanțe, Caracter, „Feeling”, Originalitate, Creativitate;


c) ȚINUTĂ SCENICĂ: Prezență scenică, Mișcare scenică, Coregrafie, Atitudine, Dezinvoltură, Costumație;


5.8. Fiecare membru al juriului, inclusiv Preşedintele va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe care le va preda la încheierea spectacolului de selecţie secretariatului juriului.


5.9. În stabilirea clasamentului final votul publicului va conta 50%, iar votul juriului 50%. În caz de balotaj, câştigă corul care are cele mai multe puncte de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe puncte de 10 şi se va proceda tot aşa, până când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între corurile notate, juriul va decide corul câștigător.VI. LIMITĂRI ȘI REZERVĂRI


6.1. Pe durata participării la concursul ”Gala Premiilor Excelsior”


a) corul câștigător va fi sprijinit de către echipa SRTv și Teatrul Excelsior pentru a transpune pe scenă, în cele mai bune condiții prestaţia artistică, el trebuind să respecte întocmai indicaţiile regizorului SRTv.


b) nici interpreții, nici dirijorul sau reprezentantul corului nu pot încheia niciun contract cu terţii privind drepturile cedate SRTv.


6.2. Organizatorul suportă cazarea, masa şi transportul participării corurilor la etapa finală ”Gala Premiilor Excelsior”.VII. CLAUZE FINALE


7.1. Contestaţiile se primesc la Secretariatul Teatrului Excelsior în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului etapei finale. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii formată din 3 persoane. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.


7.2. Toţi interpreții şi ceilalţi deţinători de drepturi se obligă să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul promovării, difuzării, şi/sau exploatării comerciale a spectacolelor prin toate mijloacele şi prin orice canal media, fie din cele cunoscute acum, fie din cele ulterioare, pe o perioadă nelimitată de timp. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video de la conferinţele de presă, sau făcute la repetiţii şi în culise, pentru compilaţii DVD, pe site-urile Teatrului Excelsior, Gala Premiilor Excelsior și SRTv.


7.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, informând participanții în timp util.